Απο το προσχέδιο (sketch) στην ορχήστρα: Ο ρόλος του ενορχηστρωτή