Δημιουργική Ευρώπη: οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα στον Τομέα της Μουσικής

  • 25/05 11:30 - 11:45
  • Purifier

Δημιουργική Ευρώπη: οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα στον Τομέα της Μουσικής

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική πολυμορφία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Σε αυτη την παρουσίαση, θα μάθετε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τον Ευρωπαϊκό Μουσικό Τομέα.

Eirini Komninou (GR)
Head of European Union Dept & PM of Creative Europe Desk Greece, Ministry of Culture