Λάζαρος Πεντερίδης

Co-Founder / CEO - ComeTogether

Συνιδρυτής και CEO του ComeTogether, startup που δίνει τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εισιτηρίων στους διοργανωτές εκδηλώσεων, με τη δύναμη του blockchain. Οδηγεί προϊόντα λογισμικού στην αγορά τα τελυταία 6 χρόνια. Υπόβαθρο μηχανικού λογισμικού, με εμπειρία στους τομείς του blockchain και των cloud robotics.

Χώρα: Ελλάδα

Events

Ημέρα - 25 Ιουνίου 2021
16:58 - 17:18
Blockchain technology VS Covid-19