Πολιτιστικός Τουρισμός και Μουσική / Cultural Tourism and Music

  • 22/06 10:40 - 11:00
  • Amphitheatre

Πολιτιστικός Τουρισμός και Μουσική / Cultural Tourism and Music

Nicholas Yatromanolakis (GR)
Deputy Minister of Culture and Sports, responsible for Contemporary Culture