Χαιρετισμός & Έναρξη 3ης ημέρας Φεστιβάλ / 3rd Day Festival Opening greeting (EN)

  • 24/06 10:30 - 10:40
  • Amphitheatre

Χαιρετισμός & Έναρξη 3ης ημέρας Φεστιβάλ / 3rd Day Festival Opening greeting (EN)

L. T. Katseli (GR)
CEO Rightsholders' Cooperative EDEM